Lékaři odhalili zvýšené riziko selhání ledvin u 17 % lidí

Praha, 9. 11. 2023 – Lidí, kterým hrozí život ohrožující selhání ledvin, bude nadále přibývat. Podle European Kidney Health Alliance má na svědomí smrt 130 000 Evropanů ročně, celosvětově se však do roku 2040 stane pátou hlavní příčinou úmrtí.


Tedy častější, než všechny typy rakoviny, Alzheimerova choroba, diabetes, HIV a tuberkulóza.1) V Česku trpí zhruba 10 % lidí chronickým onemocněním ledvin (CKD). Pokud není správně léčeno, může dojít až k selhání ledvin. Mnozí se však o své nemoci dozví až v pokročilém stádiu – protože nechodí na preventivní prohlídky, kde je možné odhalit nemoc v bezpříznakové fázi.    

S cílem ukázat a vysvětlit, že vyšetření funkce ledvin je nenáročné, vznikly v Praze a Olomouci na několik dní v září bezplatné test pointy na veřejných místech. Zde se mohl nechat otestovat kdokoliv. Účelem akce, jejímž organizátorem byla společnost AstraZeneca Czech Republic s.r.o., byla podpora prevence a osvěta široké veřejnosti v oblasti chronického onemocnění ledvin. Odbornými garanty akce byli Institut klinické a experimentální medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc a celá akce se konala pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky, České nefrologické společnosti a Sdružení praktických lékařů ČR.

„Chronicke´ onemocněni´ ledvin vznika´ většinou civilizačni´mi vlivy, mezi nimiž vede vysoky´ krevni´ tlak a diabetes. Selhání ledvin přitom vznikne asi u 1 promile pacientů. V  polovině z těchto případů pacient nevěděl, že má nemocné ledviny. Přitom by se dalo onemocnění ledvin zjistit při preventivní prohlídce,“ vysvětluje Prof.MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Přednosta Transplantcentra, Přednosta Kliniky nefrologie a Vedoucí Transplantační laboratoře (IKEM) a předseda České nefrologické společnosti. Prohlídku u praktického lékaře, jejíž součástí je orientační vyšetření moči, hradí pojišťovna každé dva roky.

Dále u pacientů ve věku nad 50 let trpících cukrovkou, vysokým krevním tlakem nebo kardiovaskulárními komplikacemi je každé 4 roky její součástí i vyšetření kreatininu v krvi a odhad glomerulární filtrace.

Výsledky testování

Zájemcům provedli zdravotníci v test pointech několikaminutové vyšetření. Skládalo se z měření krevního tlaku a odběru drobné kapky krve z prstu. Přístrojový analyzátor pak během chvíle vyhodnotil, jaké jsou ve vzorku krve hodnoty kreatininu a glykémie. Všechny naměřené hodnoty posoudil přítomný lékař. Buď pacientovi sdělil, že je jeho či její riziko chronického onemocnění ledvin nízké, nebo doporučil další podrobnější vyšetření a úpravu životního stylu, jídelníčku a pitného režimu.

Celkem bylo během pěti dnů vyšetřeno 883 pacientů. 148 z nich bylo doporučeno další vyšetření: 33 pacientů si lékaři kvůli vysokému nálezu pozvali přímo na svá nefrologická pracoviště, 115 pacientům doporučili podrobnější a přesnější vyšetření u praktického lékaře. V procentuálním vyjádření se tedy jedná o 17 % osob (16,76 %), kteří měli hodnoty krevního tlaku a hladiny kreatininu a glykémie ukazující na zvýšené riziko CKD.  

Lidé s rizikovými faktory jako je vysoký krevní tlak a diabetes mají výrazně vyšší riziko rozvoje chronického onemocnění ledvin. Navíc také platí, že čím více rizikových faktorů jedinec má, tím víc jeho riziko roste. To znamená, že by se o zdraví svých ledvin měli zajímat také kuřáci, lidé s nadváhou a obézní, kardiaci a každý ve věku nad 60 let. Není však výjimkou, že je onemocnění ledvin diagnostikováno u mnohem mladšího člověka. Například pan Vojtěch vděčí za včasné odhalení onemocnění právě pečlivé prohlídce při přechodu od dětského k praktickému lékaři. Jeho příběh si můžete přečíst zde.

Důležité odkazy: 

Zdroje: 

1) https://ekha.eu/wp-content/uploads/2022/07/RV-decade-of-the-kidney-unedited_compressed-1.pdf

UPOZORŇUJEME, že tento obsah a veškerá s ním související komunikace je součástí osvětové kampaně ty´kající se chronického onemocnění ledvin, kterou organizuje společnost AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Účelem textu a případné související komunikace a následného využití jakéhokoli poskytnutého obsahu není pobídka k doporučování a/nebo předepisování, nákupu, dodávce, prodeji nebo podávání konkrétních léčivy´ch přípravků ani jakákoli jiná forma propagace léčivy´ch přípravků. 

V případě, že se tento text rozhodnete použít pro šíření vůči široké veřejnosti, ať už jeho převzetím, přetvořením do redakčního článku nebo jiného mediálního vy´stupu, žádáme Vás, abyste tento text nespojovali ani zmínkou s konkrétním léčivy´m přípravkem či léčivy´mi přípravky ať už vyobrazením nebo jinou nepřímou, smysly poznatelnou, formou. Dále Vás žádáme, abyste ve Vašem mediálním vy´stupu zmínili, že obsah vznikl v rámci osvětové kampaně zaměřené na chronické onemocnění ledvin.

Zdroj: TZ Addicts.cz

Foto: Karolina Grabowska / Pexels.com


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Měníme Olomouc

Hlavní zprávy