Hromadný odchod úředníků ze Šumperského stavebního úřadu

Hromadné výpovědi Šumperského stavebního úřadu zpochybňují jeho fungování, zvyšují tlak na okolní obce a naznačují problémy s personální politikou. Příčiny nejsou jasně dešifrovatelné. Kritici poukazují na nízké platy, přepracovanost a konflikty s klienty.


Hromadné výpovědi zkušených pracovníků Šumperského stavebního úřadu nastolují palčivou otázku: Co stojí za tímto nebývalým jevem? Celá situace komplikuje fungování příslušných institucí a zvyšuje tlak na okolní obce, které možná budou muset přijít na pomoc. Tajemství, které se skrývá za odchodem těchto pracovníků, však není jasně dešifrovatelné. Úředníci hovoří o problémech s personální politikou, zatímco tajemnice městského úřadu, Helena Miterková, hovoří o soukromé záležitosti a stávajících právech každého zaměstnance.

Podle Miterkové, se stavební úřady už několik let potýkají s personálním podstavem, ale v posledních měsících se podařilo získat čtyři nové zaměstnance. Kritici tvrdí, že stát zanedbává přiměřené odměňování zaměstnanců veřejné správy, což vede k neochotě lidí pracovat za tak nízký plat.

Přepracovanost a konflikty s klienty jsou dalšími problémy, se kterými se úředníci potýkají. Toto vše se může ještě zhoršit v důsledku nejistoty spojené s nadcházejícími změnami stavebního zákona, který by mohl proces povolování staveb ještě zkomplikovat. Kupodivu, stavební úřady v sousedních obcích se s těmito problémy nepotýkají. Může za tím být rozdílný přístup k řešení problémů nebo lepší práce s lidmi?

Krajský úřad Olomouc, jako nadřízený orgán pro stavební úřady v regionu, vše sleduje, ale nedisponuje konkrétními informacemi, jak bude stavební úřad vykonávat svou agendu v budoucnu. Mluvčí krajského úřadu, Alena Minxová, vysvětlila, že možnosti krajského úřadu jsou omezené a že je na městě, aby zajistilo odpovídající provoz úřadu.

Minxová také zdůraznila, že pokud nedostatečné personální zabezpečení trvá dlouhodobě, může to vést k přetížení okolních stavebních úřadů. Okolní obce jsou s tímto scénáriem seznámeny, ale doufají, že Šumperk si s touto situací poradí.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Měníme Olomouc

Hlavní zprávy