Olomoucký soud schválil reorganizaci NWT

Olomoucký vrchní soud schválil reorganizační plán energetické firmy NWT z Hulína, dříve zamítnutý brněnským krajským soudem kvůli nedostatečným údajům. Plán má zajistit pokračování provozu a postupné uhrazení pohledávek věřitelů.


Vrchní soud v Olomouci schválil reorganizační plán energetické společnosti NWT z Hulína na Kroměřížsku, který byl loni na podzim zamítnut brněnským krajským soudem. Společnost NWT se dostala do insolvence 12. října minulého roku, v důsledku rostoucích cen energií, které přeprodávala.

Krajský soud v Brně povolil reorganizaci začátkem minulého roku, avšak v říjnu zamítl předložený reorganizační plán, který byl schválen věřiteli firmy. Výsledek reorganizace má za cíl zajistit pokračování provozu finančně zatíženého podniku a pomocí restrukturalizace postupně uhradit pohledávky věřitelů. Alternativou k reorganizaci by bylo prohlášení konkurzu.

Před vyhlášením insolvence operovala společnost NWT v deseti divizích. Činnost ukončily divize pasivní domy, development, marketing a energie, které se až dosud zabývaly dodávkami elektřiny a zemního plynu. Nadále pokračují divize agro, ICT, elektro, energo, e-business a backoffice.

Reorganizační plán zahrnuje transformaci aktuálně fungujících divizí na samostatné společnosti, které budou odprodány konkrétním zájemcům. Plánuje se, že firmy Elektro Servis, Energo, ICT a Agro zaplatí za části NWT částky v rozmezí od tří do šesti milionů korun. Dále se počítá s prodejem hmotného movitého majetku, pohledávek, duševního vlastnictví, smluvních vztahů a oběžných aktiv nové firmě Boff NWT za zhruba jedenáct milionů korun. Firma Boff NWT má rovněž odkoupit aktiva NWT za částku 291 milionů korun s částečným převzetím a uhrazením závazků, ručených investičním fondem Ifis.

Právní zástupce NWT podal odvolání proti rozhodnutí brněnského krajského soudu a připomněl, že společnost zaměstnává 130 zaměstnanců, což za současné situace značně komplikuje její podnikání. Zástupce Raiffeisenbank upozornil, že reorganizační plán NWT schválily všechny skupiny věřitelů a že soud by měl respektovat jejich vůli.

V insolvenčním řízení s NWT bylo přihlášeno 603 věřitelů s celkem 618 pohledávkami, z nichž část nebyla uznána. Přihlášené pohledávky dosáhly částky 1,682 miliardy korun. Reorganizační plán získal souhlas sto procent zajištěných a 98 procent nezajištěných věřitelů. V případě konkurzu by podle znaleckého posudku získali zajištění věřitelé 226,5 milionu korun a nezajištění 49 milionů korun, zatímco reorganizace by umožnila nezajištěným věřitelům obdržet padesát milionů korun.

Soudkyně Renáta Maixnerová z brněnského krajského soudu upozornila na nedostatečně uvedené pohledávky v reorganizačním plánu. Kritizovala také nedostatky v zobrazení ekonomických a právních možností dlužnice. „Reorganizační plán musí obsahovat údaje, které věrně odrážejí ekonomické a právní možnosti dlužníka,“ uvedla soudkyně.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Řemesko je OK

Hlavní zprávy