Titul čestného doktora pro významného neurologa s vazbami na Olomouc

Olomoucká univerzita udělila čestný doktorát profesoru Hans-Peter Hartungovi, světově uznávanému expertu na roztroušenou sklerózu. Hartung dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Palackého a přispívá k jejímu mezinárodnímu renomé. Výzkumem se zaměřuje na moderní terapie demyelinizačních onemocnění nervové soustavy.


K nedávnému předání čestného doktorátu Olomoucké univerzity profesoru Hans-Peter Hartungovi, světově uznávanému expertovi v oblasti neurologie, se váže řada pozitivních reakcí. Hartung si tento prestižní titul zasloužil díky své dlouhodobé a úspěšné spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, jeho práci a zasazení se do vědeckého bádání v českém prostředí, zejména pak v oblasti roztroušené sklerózy.

„Je to pro mě opravdu velmi dojemný okamžik a jeden z vrcholů mé akademické kariéry,“ vyjádřil profesor Hartung svůj vděk za čestný titul. Ve svém proslovu oceňoval začátek spolupráce s olomouckými lékaři a vědci, který se datuje ještě do doby, kdy působil jako ředitel neurologické kliniky na univerzitě v Grazu. Hartung zároveň podotkl, že titul je pro něj důležitý také v kontextu obnovených sousedských vztahů mezi Českou republikou a Německem.

Profesor Hans-Peter Hartung působí ve světovém kontextu jako mimořádná vědecká, lékařská a pedagogická autorita. Jeho dlouhodobá spolupráce s Univerzitou Palackého umožňuje studentům absolvovat výzkumné stáže ve Spolkové republice Německo a přináší množství významných publikačních výsledků v oblasti současného neurologického výzkumu. Oceňování profesora Hartunga děkanem lékařské fakulty Milanem Kolářem pouze potvrzuje vysokou úroveň jeho odbornosti.

„Jeho neutuchající zájem o systematickou spolupráci se promítl do řady excelentních výsledků v oblasti vědy a výzkumu,“ prohlásil děkan Kolář. Nejen v evropském, ale i v mezinárodním kontextu přispívá činnost profesora Hartunga k dobrému jménu Univerzity Palackého.

Profesor Hartung se věnuje především klinickému a translačnímu výzkumu v oblasti základní a klinické neuroimunologie, zejména pak roztroušené skleróze a imunitním neuropatiím a vývoji nových imunologických, neuroprotektivních a neuroreparačních léčebných strategií. Svou prací významně přispěl k objasnění mechanismu účinku moderní terapie demyelinizačních onemocnění nervové soustavy – roztroušené sklerózy i demyelinizačních zánětů periferního nervového systému.

V současnosti vede Centrum pro neurologii a neuropsychiatrii Univerzity Heinricha Heineho a Univerzitní nemocnice v Düsseldorfu. Již od roku 1990 udělila Olomoucká univerzita čestné doktoráty padesáti osobnostem, které se zasloužily o rozvoj vědy, kultury či prospěch společnosti. Mezi nimi jsou i takové osobnosti, jako prezident Václav Havel, chemik Antonín Holý či plastický chirurg Bohdan Pomahač. Posledními nositeli tohoto titulu byli vídeňský arcibiskup a kardinál Christoph Schönborn a jazzový skladatel a pianista Emil Viklický.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Měníme Olomouc

Hlavní zprávy