Nová pravidla pro reklamy v Mohelnici: Lepší vzhled a podpora pro podnikatele

Rušivé a nevhodné reklamy mají zmizet z městských center. Starosta Mohelnice Pavel Kuba uvedl, že bylo nutné stanovit jednoduchá pravidla pro označování prodejen v městské památkové zóně. Města Mohelnice a Olomouc zvažují finanční podporu výměny reklam až do částky 15 tisíc korun. Cílem je zbavit městskou památkovou zónu neregulovaného reklamního smogu.


Starosta Mohelnice Pavel Kuba (Mohelnické demokracie) uvedl, že bylo nutné stanovit jednoduchá a srozumitelná pravidla pro označování prodejen a provozoven umístěných v městské památkové zóně Mohelnice a na kulturních památkách. Zároveň podle něj prokouknou městskou památkovou zónu a reklamy na objektech, které by měly zmizet.

Nová pravidla zaváděna mimo jiné také kvůli častému zasahování do struktury historických staveb v důsledku nepříznivého vlivu nevkusných reklam. Pavel Kuba také upozornil na to, že mnohdy jsou nádherné reliéfy na fasádách zakryté reklamami. 'Obecně se tak zpřehlední podmínky pro podnikatele a navodí příjemnější prostředí pro zákazníky a návštěvníky města,' shrnul mohelnický starosta.

Marcela Lochmanová, vedoucí úseku památkové péče odboru stavebního řádu tamní radnice, rovněž očekává zlepšení situace. 'Především jde o nevzhledné plastové reklamy, které třeba zakrývají celé dveře nebo zajímavé architektonické prvky,' uvedla jako příklad nevhodné propagace.

Město Mohelnice nyní zvažuje finančně podpořit výměnu reklam tak, že v návrhu je částka až 15 tisíc korun, jak informovala Lochmanová.

Krajská metropole Olomouc má od roku 2021 metodiku pro radu podnikatelům, jak označit provozovnu v městské památkové rezervaci nebo kam umístit reklamní poutač. 'Cílem je, aby městskou památkovou zónu nezaplevelil neregulovaný reklamní smog, což se daří. Výrazně ubylo nevkusných reklam,' sdělila mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

Motivačním prvkem je podle ní dotace. Město ji udělí těm, kdo označí provozovnu nebo umístí reklamní poutač v olomouckém památkovém centru v souladu s metodikou. 'Program pro vlastníky nebo nájemce provozoven v minulých letech znamenal dotaci až do výše 15 tisíc korun na jednu provozovnu,' vyjádřila Štědrá. Rada města bude projednávat navýšení dotačních podpor až na dvojnásobek. 'V minulých letech se dotace osvědčily, ceny šly přece jen výrazně nahoru, takže je namístě jednat o vyšší podpoře,' připustila Štědrá. Podmínkou je finanční spoluúčast žadatele ve výši nejméně poloviny uznatelných nákladů projektu.

Pravidla pro reklamy a jejich umístění připravuje i šumperská radnice. 'Město chce ještě letos přichystat koncepční materiál, který dá reklamám jasné pravidla. Především jde o Hlavní třídu. Zároveň chceme dát pravidla reklamám na vjezdu od Zábřehu, protože vstup do města je jeho vizitkou,' oznámil mluvčí šumperské radnice Bohuslav Vondruška.

Podobně chce ještě letos ošetřit umístění a vzhled reklam Prostějov. 'V první fázi by mělo jít o městskou památkovou zónu. Pravidla budou jasným vodítkem pro žadatele, aby věděli, co je možné, a co už ne,' objasnila mluvčí prostějovského magistrátu Alena Vrtalová.

Prostějovský magistrát podle ní nevylučuje ani finanční výpomoc. 'Ostatně ukázalo se to jako prospěšné například u předzahrádek v městské památkové zóně. Město za zábor pozemků nevybírá poplatky, na oplátku požaduje určitý standard těchto zařízení, což se daří,' popsala Vrtalová.

Přerov a Jeseník o manuálu na regulaci reklam zatím neuvažují. 'Samozřejmě s reklamami je problém i u nás, ale řeší je už stavební zákon, což se nám jeví jako dostatečné,' vysvětlila starostka Jeseníku Zdeňka Bliščanová (Jeseník srdcem).

Hospodářská komora nevidí na regulaci nic špatného. 'Reklama by měla odpovídat charakteru města, je dobré, když to města řeší. Rozhodně taková regulace nemůže podnikatelům ublížit,' vyjádřil se šéf krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Měníme Olomouc

Hlavní zprávy