Střecha školní budovy ohrožuje bezpečnost žáků: Náhradní kontejnerová škola zajišťuje výuku

Žáci v obci Drahanovice se učí v improvizované škole z mobilních kontejnerů kvůli vážnému poškození střechy původní školní budovy. Rychlý zásah zajistil provizorní prostory během jednoho týdne. Řešení oprav nebo výstavby nové školy zatím komplikuje právní spor týkající se rekonstrukce v roce 2020.


V malé obci Drahanovice se začátkem školního roku potýkají s neobvyklou situací. Po zjištění vážného poškození konstrukce střechy školní budovy se musely pro šedesátku školáků rychle najít náhradní prostory. Klíčovou roli zde sehrála improvizovaná škola z mobilních kontejnerů, která byla postavena na rekordní čas za pouhý jeden týden. Kdy a jak budou potřebné opravy střechy realizovány, je zatím otázkou.

Několik dní před začátkem září 2021 přišli zástupci obce Drahanovice s alarmující zprávou - statik upozornil na závažné poškození konstrukce střechy školní budovy, která ohrožuje bezpečnost žáků. Ředitelství přistoupilo k rychlému řešení situace a v krátkém čase zajistilo, přestěhovalo a nechalo schválit náhradní prostory pro 60 školáků z této obce. Pozornost tak od začátku školního roku upoutává netradiční komplex pro výuku z obytných kontejnerů, který byl zbudován nedaleko fotbalového hřiště.

Dočasná škola stavěná kontejnery získala potřebné povolení pro výuku loni, když byly dokončeny práce na jejím zázemí a vybavení učeben. Zde se nyní koná výuka pro žáky z Drahanovic, dokud nebude opravena střecha původní školní budovy. Ta byla sice podrobena rekonstrukci v roce 2020, avšak obec se v současnosti potýká s právním sporem souvisejícím s touto zakázkou, což může postup oprav zkomplikovat.

Starosta Tomáš Krčner uvedl, že v případě, že se soudní spor protáhne, je připravena alternativa ve formě nové školní budovy. Ta by byla postavena na pozemku školky, jejíž stav je havarijní, a v případě realizace projektu by byla zbourána. Následně by obec zřídila mateřskou školku v objektu vybudovaném z momentálně pronajatých modulů, které by odkoupila pro trvalé využití.

Obec Drahanovice čeká na další postup řešení této komplikované situace. Vzhledem k tomu, že dočasná škola v kontejnerech má zatím zajištěn provoz na tři roky, stále ještě zbývá čas na řešení sporů, hledání finančních zdrojů pro stavbu nové budovy, nebo opravu střechy staré školní budovy. Zatím se však zdá, že rychlá a efektivní akce představitelů obce přinesla žákům Drahanovic dočasné řešení a zajistila příjemnou atmosféru pro výuku i přes komplikace.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Měníme Olomouc

Hlavní zprávy