Z mobilů se vloni v rámci Česka volalo výrazně častěji

V roce 2020 bylo v Česku provoláno z mobilní sítě 27 miliard minut, což je o téměř 3,5 miliardy více než v roce předchozím.


V Česku roste počet lidí využívajících tarifní služby v mobilní síti. V roce 2020 bylo v rámci hlasové služby v mobilní síti evidováno 10,7 milionu aktivních tarifních SIM karet, tj. o 1,5 milionu více než v roce 2015. Ve stejném období poklesl počet předplacených SIM karet téměř o jeden milion a v roce 2020 jich tak v Česku byly necelé 4 miliony.

Většina provolaných minut z mobilní sítě připadá na národní volání, tedy v rámci republiky, konkrétně se v roce 2020 jednalo o 25,7 miliardy minut a ve srovnání s rokem 2019 došlo k nárůstu o 3,7 miliardy minut. „K mírnému poklesu došlo v případě provolaných minut u mezinárodního volání, a to o 0,2 miliardy minut. Tento pokles můžeme patrně přičíst omezenému cestování do zahraničí, ke kterému v roce 2020 došlo v souvislosti s covidovou pandemií,“ dodává Martin Pokorný z oddělení statistik výzkumu, vývoje a informační společnosti.

Počet pevných přípojek k internetu vzrostl za posledních deset let o polovinu. V roce 2020 bylo zaznamenáno bezmála 2,3 milionu pevných internetových přípojek. V případě pevného přístupu jednoznačně převažuje internet přes telefonní síť (xDSL) a to po celé sledované období, v roce 2020 se jednalo téměř o milion přípojek.

„Největší rozmach však v posledních deseti letech nastal v případě připojení prostřednictvím optické sítě, kdy stoupl počet přípojek o půl milionu na hodnotu 721 tisíc.“ upozorňuje Eva Myšková Skarlandtová, vedoucí oddělení statistik výzkumu, vývoje a informační společnosti.

U pevného přístupu k internetu byly v Česku zaznamenány mezi roky 2015 a 2020 progresivní změny inzerované rychlosti. Ve sledovaném období došlo k nejvýraznějšímu, více než trojnásobnému, nárůstu přípojek s inzerovanou rychlostí vyšší než 100 Mbit/s a to téměř o 730 tisíc přípojek. Naopak počty pevných přípojek s rychlostí nižší než 10 Mbit/s velmi prudce klesají a v roce 2020 jich bylo již pouze 70 tisíc.

Počet účastníků používající mobilní internet pro telefony poskytovaný v rámci hlasové služby z dlouhodobého hlediska roste. Zatímco v roce 2010 bylo v Česku zaznamenáno 3,1 milionu těchto přípojek, v roce 2020 jich bylo evidováno již téměř deset milionů.

Podrobné údaje za ICT infastrukturu naleznete na odkazu https://www.czso.cz/csu/czso/telekomunikacni_a_internetova_infrastruktura

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
so 30.10.2021 09:340 +
 
Řemesko je OK

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024