Česko vykročilo za evropskou finanční podporou

Do roku 2027 má dostat bilion korun, z toho většinu na regionální rozvoj.


Pokud Česko patřilo v čerpání eurodotací z fondů politiky soudržnosti v letech 2014 – 2020 k nejúspěšnějším členům Evropské unie, v novém programovém období se hlásí svými kroky mezi vůbec nejaktivnější. Dnes odesílá prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj do Bruselu jako jedna z vůbec prvních evropských zemí dokument, který je důležitým krokem ke spolehlivému a přehlednému čerpání evropské finanční podpory v letech 2021 – 2027. Celkově by mělo Česko z Unie vyčerpat během této doby jeden bilion korun.

„Ministerstvo pro místní rozvoj, které koordinuje čerpání peněz na potřebné české projekty z Evropské unie z fondů politiky soudržnosti, dnes posílá Evropské komisi návrh Dohody o partnerství. Ta popisuje pravidla pro následující programové období. Zahájili jsme tak formální projednávání této dohody a následovat bude dialog o jednotlivých programech. Po celou dobu jejich přípravy jsme aktivně komunikovali s potenciálními žadateli v regionech a konzultovali jsme jejich jednotlivé záměry,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V této souvislosti ministerstvo dokončilo také nastavení společných pravidel pro jednotlivé fondy.  Díky nastavením Jednotného národního rámce mohou jednotlivá ministerstva připravovat první výzvy pro další programové období. Česko patří k zemím, které jsou v přípravách na čerpání miliard korun z unijních finančních zdrojů politiky soudržnosti v dalším programovém období nejpohotovější, což potvrzuje i Evropská komise.

„V rámci příprav nového programového období bylo třeba za poslední tři roky odvést spoustu pečlivé práce a jsem ráda, že předávám svému nástupci Ivanu Bartošovi agendu evropských fondů ve výrazně lepším stavu, než byla před lety,“ doplnila ministryně Klára Dostálová.

Během končícího programového období (2014 – 2020) se Češi v čerpání kohezních eurodotací dostali na 11. místo evropské sedmadvacítky.

„Integrovaný regionální operační program byl navíc jedním ze tří, které vyjednaly navýšení po peníze ze speciálního nástroje ReactEU. Do konce tohoto týdne požádáme i o druhou tranši - tedy navýšení - jako jedna z vůbec prvních evropských zemí. Do konce roku stihneme vydat rozhodnutí o dotaci všem více než pěti desítkám projektů českých nemocnic za bezmála 9 miliard korun a také pro jedenáct projektů zdravotnické záchranné služby na 365 milionů korun, aby tyto subjekty z první linie boje s epidemií mohly své projekty realizovat co nejdříve,“ uvedl náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

Ministerstvo pro místní rozvoj přípravu Dohody o partnerství, která je zastřešujícím dokumentem pro čerpání finančních prostředků z EU fondů v oblasti politiky soudržnosti a jednotlivých programů, koordinuje. Tento dokument, který má dosud schválený z evropských zemí pouze Řecko, byl připravován v rámci širokého partnerství zahrnujícího Evropskou komisi, ostatní resorty, regionální i místní samosprávy, zaměstnavatelské i zaměstnanecké svazy, neziskový sektor, akademickou sféru a je tak dokumentem založeným na široké shodě všech zainteresovaných aktérů v ČR.

Co znamená:

Dohoda o partnerství

Pro programové období připravuje každý členský stát ve spolupráci s Evropskou komisí dohodu o partnerství (DoP). Jde o referenční dokument, jehož cílem je připravit intervence ze strukturálních a investičních fondů. Definuje strategii a investiční priority, pro které se rozhodl příslušný členský stát, a uvádí seznam národních a regionálních operačních programů (OP), které chce realizovat, stejně jako indikaci roční finanční alokace pro jednotlivé OP.

Operační program

Operační programy jsou podrobné plány, v nichž členské státy stanovují, jak budou během programového období vynakládány prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Mohou být zpracovány pro konkrétní region, nebo mohou mít tematický cíl a platnost pro celou zemi. Pro cíl Evropská územní spolupráce se připravují přeshraniční nebo meziregionální operační programy. Členské státy předkládají své operační programy na základě dohod o partnerství.

Podrobněji na:

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - IROP 2021-2027 (mmr.cz)


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Měníme Olomouc

Hlavní zprávy