Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přehled změn, které se týkají podnikatelů od 1. ledna 2023

Úprava 7 zákonů, 18 vyhlášek a pěti nařízení vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přehledný souhrn změn, které se od nového roku týkají podnikatelů. Jde například o povinné datové schránky či snazší výstavbu menších obnovitelných zdrojů.


V oblasti energetiky nebude od nového roku potřeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu u staveb obnovitelných zdrojů energie do 50 kW. Dochází tak k navýšení hranice ze současných 10 kW.

„Zjednodušení povolování instalace obnovitelných zdrojů energie či odstranění povinnosti pracovnělékařských prohlídek v I. kategorii byla témata, která byla řešena rovněž na jednání Expertní skupiny, a jsem proto velmi rád, že se je podařilo prosadit,“ řekl Tomáš Prouza, předseda Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů.
„Dokončujeme vyhodnocení provedeného přeměření administrativní zátěže podnikatelů, které zrealizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu s ostatními resorty v průběhu letošního roku, a v 1. pololetí příštího roku předložíme vládě zprávu s finálními výsledky. Do konce příštího roku plánujeme také zpřístupnit veřejnosti on-line databázi povinností podnikatelů, ve které by si podnikatelé mohli jednoduše filtrovat povinnosti, které se jich týkají,“ uvedl Pavel Vinkler, ředitel Odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání.

Martin Bednář, ředitel Odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu Ministerstva průmyslu a obchodu, informoval o fungování pracovní skupiny pro prosazování pravidel vnitřního trhu SMET (Single Market Enforcement Taskforce). Evropská komise a členské státy EU v rámci SMET úzce spolupracují na identifikaci a odstranění konkrétních překážek na vnitřním trhu. Další informace jsou zde.  https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/clenske-staty-a-evropska-komise-spolupracuji-pri-odstranovani-prekazek-na-vnitrnim-trhu--271334/.

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Řemesko je OK

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024